Nowości w serwisie - wariant 1:
[Inne skrypty]
[Podgląd]
[Reset ustawień]

Prosta wersja modułu przedstawiającego możliwości samodzielnego budowania działów serwisu - w tym wypadku działu Nowości - Ciekawostki.

Moduł zawiera jedynie pole edycyjne, w które można wprowadzić dowolna treść - zostanie ona wyświetlona w serwisie.
Wskazane jest używanie znaczników HTMLowych, aby uatrakcyjnić treść informacji.

Moduł polecamy wszystkim, którzy posiadają umiejętność posługiwania się jezykiem HTML i chcą maksymalnie dostoswać wygląd podawanych infomacji do swoich oczekiwań. Sugerujemy posłużenie się edytorem HTML i wklejenie uzyskanego w ten sposób kodu w pole edycyjne.

Kolejnością wyświetlania nowości na stronie można sterować klawiszami znajdującymi się obok okna ze spisem tytułów.
Po ustaleniu żądanej kolejności i kliknięciu OK - kolejność nowości na stronie zostanie zmieniona.

Po zapoznaniu się z możliwościami edycyjnymi proszę posłużyć się klawiszem [Podgląd] aby obejrzeć efekty swoich działań.

Jeśli wykonacie Państwo wiele zmian, to na szybki powrót do pierwotnych ustawień pozwoli klawisz [Reset ustawień].


Lista nowości (pola: Akceptcja, Tytuł):Uwaga: Po dokonaniu zmian w kolejności, kliknij OK!