Ciekawostki

Matematyczne zależności złotego podziału.

    Stosunek złotego podziału odcinka AB wyraża się słownie: cały odcinek (AB) tak się ma do swojej większej części (M), jak większa część (M) do mniejszej (m).
Stąd proporcja:
Proporcja złotego podziału
Stąd stosunek liczbowy: fi = 1,618033988…..

Twórca systemu podzielił kwadrat o boku 274 cm na 5 części według ciągu matematycznego opartego na mnożniku fi.
Powstały pola o stosunku wysokości do szerokości opartym na 5 wzrastających odcinkach 17, 27, 44, 71 i 115 cm .
Kombinacja tych odcinków daje 25 pól o 15 wielkościach: 5 stałych figur - kwadratów o wzrastających odcinkach oraz 10 pól pionowych i 10 pól poziomych. 25 pól stanowią podstawowe elementy do tworzenia systemu. Proste założenia systemu dają ogromne możliwości w kształtowaniu szaf biurowych. Wnętrze aranżowane w systemie daje wrażenie proporcjonalnego i harmonijnego. Gwarantuje to złote cięcie wykorzystane w tym systemie.
 
  2003 © Copyright by Arkis