Okna powiadomień o ważnych wydarzeniach:
[Inne skrypty]
[Reset ustawień]

Moduł zarządzania wyświetlaniem w serwisie okienek popup/popunder pozwala zdefiniować dowolną liczbę informacji o istotnych wydarzeniach związanych ze stroną.

Nad informacjami pojawiającymi się jako okna wyskakujące administrator ma pełną kontrolę.
Można określać między innymi:
- Typ okna (popup/popunder)
- Wielkość okna
- Pozycję okna na stronie
- Link do strony otwieranej po zamknięciu okna
- Częstotść pojawiania się okna użytkownikowi
- Zakres dat, kiedy pojawia się okno
- Tytuł okna
- Dowolnie kształtowac zawartość okna

Na stronie wyświetlane będzie tylko jedno okno - pierwsze z zaakceptowanych na liście obok, dla którego data bieżąca znajduje sie pomiędzy "Datą od" i "Data do".

Efekt ustawień można podejrzeć korzystając z klawiasza [Podgląd]. Wyświetli on aktualnie zaznaczone na liście okno popup. Podgląd nie uwzględnia ustawień dotyczących dat i akceptacji.

Jeśli wykonacie Państwo wiele zmian, to na szybki powrót do pierwotnych ustawień pozwoli klawisz [Reset ustawień].

Lista okien (pola: Akceptcja; Tytuł; Data od - Data do):