Zarządzanie hasłami dostępu do stref chronionych:
[Inne skrypty]
[Podgląd]
[Reset ustawień]

Jeżeli w Państwa serwisie zamieszczane są treści, do których nie wszyscy użytkownicy powinni mieć dostęp, to serwis WWW powinien zostać wyposażony w mechanizm kontrolowania dostępu.

Niniejszy moduł pozwala na:

  • definiowanie dowolnej liczby użytkowników,
  • ograniczanie czasowe ważności hasła (daty od i do),
  • wyłączanie dostępu dla użytkownika bez usuwania wpisu,
  • modyfikacje automatycznie generowanych haseł.

Moduł można rozszerzyć tak by możliwe było kontrolowanie dowolnej liczby stref (katalogów) z osobnymi zestawami uprawnionych użytkowników.

Moduł korzysta bardzo bezpiecznego, a przy tym prostego sposobu uwierzytelniania dla serwerów WWW - htaccess.

Efekt ustawień można podejrzeć korzystając z klawiasza [Podgląd].
Powoduje on odwołanie do pliku znajdującego się w zabezpieczonym katalogu. Wprowadzenie nieprawidłowych danych spowoduje odrzucenie próby dostepu. Dopiero wpisanie jednej ze zdefiniowanych i aktywnych par użytkownik-hasło umożliwi dostęp do zabezpieczonego pliku.

Jeśli wykonacie Państwo wiele zmian, to na szybki powrót do pierwotnych ustawień pozwoli klawisz [Reset ustawień].

Lista haseł: Pola: Akceptacja, Poza zakresem dat, Nazwa, Użytkownik:Hasło, (Data Od - Data Do)
Legenda:
[A] - użytkownik zaakceptowany. Brak litery oznacza, że użytkownikowi wstrzymano dostęp,
[D] - upłynęła data ważności konta