Zarządzanie kategoriami. Kategoria nadrzędna: Menu główne
[Inne skrypty]
[Podgląd]
[Reset ustawień]

Zaawansowana wersja modułu budowania oferty. Pozwala budować katalog produktów z nieograniczoną liczbą kategorii i podkategorii. Rozbudowane pola edycyjne produktów pozwalają na wprowadzanie informacji w dowolnej formie. Dzięki temu zarządzanie ofertą jest nie tylko proste i wydajne, ale pozwala skonstruować bardzo atrakcyjny i rozbudowany katalog produktów.

Produkty podzielone są na kategorie. W każdej kategorii można zamieścić dowolną liczbę produktów.

Każda kategoria może zawierać dowolnie rozbudowaną i zagłębioną liczbę podkategorii.

Moduł zawiera w opisie kategorii i produktu jedynie kilka elementów. Na Państwa życzenie może zostać rozszerzony o dodatkowe elementy opisujące produkt, jak również o mechanizmy wspomagające wyszukiwanie produktów i ich sprzedaż (koszyk zamówień, logowanie partnerów, itp.)

Kolejnością wyświetlania kategorii i produktów na stronie można sterować klawiszami znajdującymi się obok okna ze spisem nazw.
Po ustaleniu żądanej kolejności i kliknięciu OK - kolejność na stronie zostanie zmieniona.

Aby obejrzeć produkty w danej kategorii należy ustawić na niej zaznaczenie listy i kliknąć Wejdź.

Po zapoznaniu się z możliwościami edycyjnymi proszę posłużyć się klawiszem [Podgląd] aby obejrzeć efekty swoich działań.

Jeśli wykonacie Państwo wiele zmian, to na szybki powrót do pierwotnych ustawień pozwoli klawisz [Reset ustawień].


Lista podkategorii w kategorii "Menu główne".
Pola: Akceptacja, Nazwa, (Liczba podkategorii)(Liczba produktów)Uwaga: Po dokonaniu zmian w kolejności, kliknij OK!
Aby wejść w edycję produktów, ustaw się na konkretnej kategorii i kliknij WEJDŹ!